Oyun Stilime Hangi Raket Lastiği Uygun Olur?

Raketinizin toplam hız değerinin büyük bir kısmı raket tahtanıza bağlı olarak belirlenmiş olur. Raket lastiğinizin toplam raket hızına katkısı olsa da lastiğin birincil fonskiyonu sizin spin üreten kaynağınız olarak görev yapmasıdır. Bütün lastikler beş ayrı kategoride gruplandırılabilir. Bunlar;

 • Inverted Yapışkan yüzeyleri sebebiyle inverted lastikler çok büyük miktarda spin üretebilecek özelliktedirler. Tamamen hücuma yönelik oyun stratejisine sahip oyunculardan, en savunmacı kesik oyuncularına kadar bütün oyun stillerinde kullanılabilir. Inverted lastikler kullanım alanı konusunda en geniş yelpazeye sahip çokyönlü bir lastik türüdür.
 • Short Pips Inverted lastiğin tersyüz edilmiş şeklidir. Tırtıllar arasındaki boşluk rakibin spininin yok edilmesine yardım edecektir. Bu sayede rakibinizden gelen spinlerden etkilenmeden agresif hücumlar yapmanıza olanak verecektir. Kısa tırtıllar şut, blok ve servis karşılamada çok başarılıdır. Ancak Inverted lastikler gibi spin üretme yetenekleri yoktur.
 • Long Pips Uzun tırtıllı lastikler genelde rakibe hata yaptırma çabasında olan oyuncular tarafından kullanılır. Uzun tırtıllı lastiğin bileşimi kısa tırtıllı lastiklere benzerdir, ancak tırtıllar daha uzundur. Rakibinizin attığı top bu yüzeyle temas ettiğinde uzun tırtıllar kolaylıkla bükülür ki, bu bükülme gelen böylece gelen spini ters çevirir. Bu durum karşısında rakip devamlı olarak toptaki spin miktarını ve tipini tahmin etmek için fazladan çaba sarfetmek zorunda kalacaktır.
 • No Sponge Süngersiz (OX) lastikler kısa tırtıllı üstü yüzeye sahip olup sünger içermeyen bir yapıdadır. Spin yoketme kabiliyeti devam eden süngersiz lastik, keskin, gevrek vuruşlar üretecektir, ki bu vuruşlarda gözle görülür düşüklükte spin ve çok daha az tempo olacaktır.
 • Anti Anti-spin lastik, aşırı kaygan üst yüzeye sahip inverted lastik yapısında olup “ölü” sünger katmanlı bir lastiktir. Blok, servis karşılama ve tempo belirleme için çok uygun bir sonuç ortaya çıkar. Oyun esnasında raketin her iki tarafını nadir kullanan oyuncuların anti-spin lastiği raketin backhand kısmında kullanmaları idealdir. Rakibiniz genelde yeteri kadar eksenel dönüş (rotasyon) yapmayan topla karşı karşıya kalır. Rotasyon yapmayan top hava akışında denge halini bulamadığı için türbülansa girer, karşıya dengesiz, titrek bir top olarak döner. Rakibin titrek topa hamlesi genelde oyuncuya kolay atak şansı verir.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise lastiklerin ITTF İzin Listesi (ITTF Raket İzin Listesi 2012 – LARC (LIST AUTHORISED RACKET COVERINGS)) içerisinde uygun olarak bulunmasıdır. Eğer resmi müsabakalarda oynamayı düşünüyorsanız seçiminizi bu listeden teyit etmenizi öneririm. Bu liste sürekli yenilenen bir listedir. Güncel liste için www.ittf.com adresine bakınız.

BUTTERFLY Raket Lastiği Seçim Kılavuzu (2012)

Kaynak: http://www.butterflyonline.com

Raket Tahtamı Hangi Sınıftan Seçmeliyim?

Raket tahtaları genel olarak 7 ayrı sınıfta gruplanır. Bu sınıflar sayesinde raket tahtalarının oyun stilinize uyup uymayacağını kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Bu sınıflar;

 • [OFF+] Tavizsiz bir ileri seviye hücum oyunu için ideal olan sınıftır.
 • [OFF] Spin, hız ve güç ile birlikte direkt hücum oyunu için ideal olan sınıftır.
 • [OFF-] Spin, hız ve güç ile birlikte orta seviye hücum için ideal olan sınıftır.
 • [ALL+] Çok yönlü hücum oyunu ile değişken spinli topspin atışların birlikte kullanıldığı oyunlar için ideal olan sınıftır.
 • [ALL] Rallilerde atak ve kontrol atışlarının karışımı oyun stratejisi üzerine odaklanmış çok yönlü oyuncular için ideal olan sınıftır.
 • [ALL-] Her mesafeden kontrol ve istikrar üzerine kurulu oyun stratejisi üzerine odaklanmış çok yönlü oyuncular için ideal olan sınıftır.
 • [DEF] Uzak mesafeden kesik üzerine kurulu geleneksel savunma stratejisi üzerinde odaklanmış oyuncular için ideal olan sınıftır.

BUTTERFLY Raket Tahtası Seçim Kılavuzu (2012)

Kaynak: http://www.butterflyonline.com

ServoCAM Projesi

Servonom A.Ş.’de görüntü işleme konusunda yaptığımız araştırmalar sonucunda geliştirdiğimiz bir kesim uygulamasıdır. ServoCAM; çizim verisi mevcut olmayan gerçek baskı plakalardan, endüstriyel kamera ve geliştirdiğimiz görüntü işleme yazılımını kullanarak kesim rotası oluşturur ve bu rotayı kesim modülüne iletir. Bu aşamadan sonra kesim laser kesim makinesi tarafından yapılır. Aynı zamanda baskı plakaları için kesim rotaları (.dxf) otomatik olarak elde edilmiş olur, tekrar kullalabilecek şekilde muhafaza edilir.

Kaynak: www.servonom.com

ServoCAM Projesi Tanıtım Sunumu

ServoCAM Prototip Çalışma Video Görüntüsü

RESİMLER

ServoCAM Camera Display Panel
ServoCAM Laser Mover Panel
ServoCAM Image Filter Panel
ServoCAM Scout Panel
ServoCAM Kesim1
ServoCAM Kesim 2

Veri Madenciliği ve Genetik Programlama Yüksek Lisans Tez Çalışması

VERİ MADENCLİĞİNDE GENETİK PROGRAMLAMA TEMELLİ YENİ BİR
SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI VE UYGULAMASI
M. Burak TELCİOĞLU
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2007
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR

ÖZET

Bu çalısmanın amacı veritabanlarında bulunan veri kümelerinin sınıflandırma sürecini mümkün oldugunca hızlı ve kolay biçimde tamamlayacak bir algoritma tasarlamaktır. Bu algoritmanın diger çalısmalardan ayrılan iki önemli özelligi çoklu denklem programlama temelli bir kromozom yapısı kullanması ve genetik programlamanın uygunluk degerlendirme asamasını evrimlestirdigi SQL cümleciklerini kullanarak basarmasıdır. Gelistirilen MEPAR-SQL algoritması çesitli literatür ve gerçek veri kümelerine uygulanmıs, deney tasarımında bulunan parametre düzeyleri kullanılarak bulunan sonuçlar iyi bilinen çesitli geleneksel algoritmalar ile karsılastırılmıstır. Karsılastırma sonucunda MEPAR-SQL algoritması çok iyi sonuçlar bulmustur.

Anahtar Kelimeler: Veri madenciligi, sınıflandırma, genetik programlama, çoklu denklem programlama.

Veri Madenciliğinde Genetik Programlama Temelli Yeni Bir Sınıflandırma Yaklaşımı ve Uygulaması

Basit Bir Genetik Algoritma Uygulaması (NLP4GA)

Mühendislik Optimizasyonu dersinde geliştirdiğim basit bir genetik algoritma örneğidir. Verilen matematiksel modelin optimum / optimuma yakın çözümünü popülasyon tabanlı, meta – sezgisel bir yöntem olan Genetik Algoritma (GA) kullanarak bulan bir uygulamadır.

Kısıt ekleme fonksiyonunu yazmaya vakit bulamadığım için “kısıtsız doğrusal olmayan problemler”in çözümünde kullanabilirsiniz.

NLP Genetik Algoritma Uygulaması Ekran Görüntüsü

NLP Genetik Algoritma Uygulaması .exe (rar)

Basit Tip Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Çoklu-Kural Tabanlı Genetik Algoritma (MRGA-SALBP-I)

MULTIPLE-RULE BASED GENETIC ALGORITHM FOR SIMPLE ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEMS    (MRGA-SALBP-I)


Adil Baykasoğlu1, Lale Özbakır2, M. Burak Telcioğlu2
1University of Gaziantep, Department of Industrial Engineering, 27310, Gaziantep, TURKEY
2Erciyes University, Department of Industrial Engineering, 38039, Kayseri, TURKEY
baykasoglu@gantep.edu.tr, lozbakir@erciyes.edu.tr, btelcioglu@kayseriulasim.com

ABSTRACT

The task of balancing of assembly lines is of considerable industrial importance. It consists of assigning operations to workstations in a production line in such a way that (1) no assembly precedence constraint is violated, (2) no workstations in the line takes longer than a predefined cycle time to perform all the tasks assigned to it, and (3) as few workstations as possible are needed to perform all the tasks in the set. This paper presents a new genetic algorithm for the simple assembly line balancing problems with the aim of minimizing the number of workstations. However, the objective function of the proposed algorithm can also consider the idle times in each formed workstation. The proposed algorithm is tested and compared with 25 literature test problems in different cycle times. The proposed algorithm found the optimal solutions for each problem in short computational times.
Keywords: Assembly Line Balancing, Genetic Algorithms, and Priority Rules.

[PDF – FULL TEXT] MULTIPLE-RULE BASED GENETIC ALGORITHM FOR SIMPLE ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEMS (MRGA-SALBP-I)

 

Genetik Algoritma Nedir?

Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve optimizasyon yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre global optimum çözümü arar.

Konu ile ilgili hazırladığım sunum;

Genetik Algoritma Nedir? (Sunum)