Genetik Algoritma Tabanlı Ürün Şekli Tasarımı Modeli (GA Uygulama Örneği)

Bu genetik algoritmanın temel amacı; endüstriyel tasarım çalışmalarında bilgisayar teknolojileri, estetik, ekonomi ve tasarım aşamaları gibi çeşitli bilimsel alanların birleştirilerek müşteri ihtiyaçlarını karşılama sürecinde hayat kalitesine katkı sağlamaktır.

Endüstriyel tasarımcılar müşterilerin ürün ile ilgili algılarına ve tercihlerine odaklanmaktadırlar, ki bu doneler belirli şekil, doku, renk, stil, dilsel değişkenler, fiyat ve fonksiyonellik konularında olabilmektedirler.

Mevcut uygulama kodlanırken genel GA mimarisine uygun olarak kodlanmaya gayret edilmiştir.

GA for Product Form Design Model

GA4PFDM.rar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *