Grup Genetik Algoritma Tabanlı “Pick & Pass” Depolama Sistemlerinde Sipariş Toplama (GGA Uygulama Örneği)

Depo yönetiminde yeni bir kavram olan pick-and-pass sistemleri yenilikçi bölgeleme sistemleri olarak ta adlandırılmaktadır. Konvansiyonel sistemlere nazaran bu sistemler belirli hat veya hatlara ve iş alanlarına ayrılmış bir mimari ile toplama sürecinin gerçekleştirildiği yapılardır.

GGA4OBP

GGA4OBP.rar

Genetik Algoritma Tabanlı Ürün Şekli Tasarımı Modeli (GA Uygulama Örneği)

Bu genetik algoritmanın temel amacı; endüstriyel tasarım çalışmalarında bilgisayar teknolojileri, estetik, ekonomi ve tasarım aşamaları gibi çeşitli bilimsel alanların birleştirilerek müşteri ihtiyaçlarını karşılama sürecinde hayat kalitesine katkı sağlamaktır.

Endüstriyel tasarımcılar müşterilerin ürün ile ilgili algılarına ve tercihlerine odaklanmaktadırlar, ki bu doneler belirli şekil, doku, renk, stil, dilsel değişkenler, fiyat ve fonksiyonellik konularında olabilmektedirler.

Mevcut uygulama kodlanırken genel GA mimarisine uygun olarak kodlanmaya gayret edilmiştir.

GA for Product Form Design Model

GA4PFDM.rar