Trafik İhlallerinde Yeni Bir Kavram: TEDES

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) bir alt bileşeni olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), belediyelerin kendi bütçe ve kaynaklarını kullanarak, karayollarında can ve mal güvenliği sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde trafik kuralı ihlalleri izlenebilir, görüntülenebilir ve otomatik tespit edilebilir hale geliyor.

TEDES ifadesi mayıs 2012 tarihinde duyulmaya başlamış ve bazı belediyelerce çalışmalar başlatılmış durumdadır. Ancak çoğu belediyenin konu hakkında yeterli bilgi ve vizyona sahip olmadığı görülüyor.

TEDES yapısının merkezinde Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) çalışmaktadır. PTS bileşeni sayesinde denetim alanından araç algılama işlemi ile birlikte araç kimlik (plaka okuması ile) tespiti de yapılmaktadır. Bu sayede trafik ihlalleri EGM birimlerine (ihlal onayı için) tam otomatik olarak iletilmektedir.

TEDES kapsamında;

  • Kırmızı Işık İhlalleri,
  • Anlık Hız İhlalleri (Radar/Lazer Tabanlı Ölçüm),
  • Koridor Hız İhlalleri (Kamera Tabanlı Ortalama Hız Ölçümü),
  • Emniyet Şeridi İhlalleri,
  • Dönüş Yasağı İhlalleri,
  • Girilmez İhlalleri otomatik olarak tespit edilebilmektedir.