Saz Semaisi Nedir?

Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim bulunur.

Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usüllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üçhanesi 10/8’lik aksak semai usülü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise muhtelif usüllerden yapılabilir. Teslim bölümü 10/8’lik aksak semai usülü ile ölçülmüştür.

İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikler taşır. Dördüncü hane ise serbest olup melodi ve usül yönünden bestekarın arzusuna kalmıştır.

Saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur.

Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekarların daha çok üstünde durdukları bir form olmuştur.

Kaynak: www.turkmuzigi.web.tr