Veri Madenciliği ve Genetik Programlama Yüksek Lisans Tez Çalışması

VERİ MADENCLİĞİNDE GENETİK PROGRAMLAMA TEMELLİ YENİ BİR
SINIFLANDIRMA YAKLAŞIMI VE UYGULAMASI
M. Burak TELCİOĞLU
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Ocak 2007
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR

ÖZET

Bu çalısmanın amacı veritabanlarında bulunan veri kümelerinin sınıflandırma sürecini mümkün oldugunca hızlı ve kolay biçimde tamamlayacak bir algoritma tasarlamaktır. Bu algoritmanın diger çalısmalardan ayrılan iki önemli özelligi çoklu denklem programlama temelli bir kromozom yapısı kullanması ve genetik programlamanın uygunluk degerlendirme asamasını evrimlestirdigi SQL cümleciklerini kullanarak basarmasıdır. Gelistirilen MEPAR-SQL algoritması çesitli literatür ve gerçek veri kümelerine uygulanmıs, deney tasarımında bulunan parametre düzeyleri kullanılarak bulunan sonuçlar iyi bilinen çesitli geleneksel algoritmalar ile karsılastırılmıstır. Karsılastırma sonucunda MEPAR-SQL algoritması çok iyi sonuçlar bulmustur.

Anahtar Kelimeler: Veri madenciligi, sınıflandırma, genetik programlama, çoklu denklem programlama.

Veri Madenciliğinde Genetik Programlama Temelli Yeni Bir Sınıflandırma Yaklaşımı ve Uygulaması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *