Grup Genetik Algoritma Tabanlı “Pick & Pass” Depolama Sistemlerinde Sipariş Toplama (GGA Uygulama Örneği)

Depo yönetiminde yeni bir kavram olan pick-and-pass sistemleri yenilikçi bölgeleme sistemleri olarak ta adlandırılmaktadır. Konvansiyonel sistemlere nazaran bu sistemler belirli hat veya hatlara ve iş alanlarına ayrılmış bir mimari ile toplama sürecinin gerçekleştirildiği yapılardır.

GGA4OBP

GGA4OBP.rar

Genetik Algoritma Tabanlı Ürün Şekli Tasarımı Modeli (GA Uygulama Örneği)

Bu genetik algoritmanın temel amacı; endüstriyel tasarım çalışmalarında bilgisayar teknolojileri, estetik, ekonomi ve tasarım aşamaları gibi çeşitli bilimsel alanların birleştirilerek müşteri ihtiyaçlarını karşılama sürecinde hayat kalitesine katkı sağlamaktır.

Endüstriyel tasarımcılar müşterilerin ürün ile ilgili algılarına ve tercihlerine odaklanmaktadırlar, ki bu doneler belirli şekil, doku, renk, stil, dilsel değişkenler, fiyat ve fonksiyonellik konularında olabilmektedirler.

Mevcut uygulama kodlanırken genel GA mimarisine uygun olarak kodlanmaya gayret edilmiştir.

GA for Product Form Design Model

GA4PFDM.rar

Trafik İhlallerinde Yeni Bir Kavram: TEDES

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) bir alt bileşeni olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), belediyelerin kendi bütçe ve kaynaklarını kullanarak, karayollarında can ve mal güvenliği sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde trafik kuralı ihlalleri izlenebilir, görüntülenebilir ve otomatik tespit edilebilir hale geliyor.

TEDES ifadesi mayıs 2012 tarihinde duyulmaya başlamış ve bazı belediyelerce çalışmalar başlatılmış durumdadır. Ancak çoğu belediyenin konu hakkında yeterli bilgi ve vizyona sahip olmadığı görülüyor.

TEDES yapısının merkezinde Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) çalışmaktadır. PTS bileşeni sayesinde denetim alanından araç algılama işlemi ile birlikte araç kimlik (plaka okuması ile) tespiti de yapılmaktadır. Bu sayede trafik ihlalleri EGM birimlerine (ihlal onayı için) tam otomatik olarak iletilmektedir.

TEDES kapsamında;

  • Kırmızı Işık İhlalleri,
  • Anlık Hız İhlalleri (Radar/Lazer Tabanlı Ölçüm),
  • Koridor Hız İhlalleri (Kamera Tabanlı Ortalama Hız Ölçümü),
  • Emniyet Şeridi İhlalleri,
  • Dönüş Yasağı İhlalleri,
  • Girilmez İhlalleri otomatik olarak tespit edilebilmektedir.

Saz Semaisi Nedir?

Fasılların en sonunda çalınan saz eserine verilen addır. Peşrev gibi, saz semaileri de dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Her hanenin sonunda teslim bulunur.

Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usüllerle ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üçhanesi 10/8’lik aksak semai usülü ile ölçülmüştür. Dördüncü hane ise muhtelif usüllerden yapılabilir. Teslim bölümü 10/8’lik aksak semai usülü ile ölçülmüştür.

İlk üç hane, peşrevler gibi giriş, geçki gibi özellikler taşır. Dördüncü hane ise serbest olup melodi ve usül yönünden bestekarın arzusuna kalmıştır.

Saz semailerinin teslim bölümlerine girilecek yerde bağlantı bazen makamın güçlüsünde, bazen de durakta asma kalış yapılmak suretiyle olur.

Saz semaileri fasıl sonlarında çalınabildiği gibi, müstakil saz icralarında da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya sahip olduklarından bestekarların daha çok üstünde durdukları bir form olmuştur.

Kaynak: www.turkmuzigi.web.tr